BC Amsteldorp

Informatie voor de huurders van Ymere in Amsteldorp

Welkom bewoners en vrienden van Amsteldorp!

Direct achter het Amstelstation ligt het wijkje dat al vanaf het spoor herkenbaar is aan zijn rode dakpannen. Dat is het Amsteldorp, ook wel bekend als het Rooiepannendorp. De woningen bestaan uit duplexwoningen en vallen onder de sociale woningbouw. Verhuurder is Ymere.

Het gebied rond het Amstelstation is interessant geworden. Ymere heeft daarom ideeën om aan de randen van deze historische wijk flatgebouwen neer te zetten. Daarvoor moet ook een deel van de woningen worden gesloopt. Een ander deel zal worden opgeknapt. Maar niet alle ideeën van een verhuurder mogen zomaar worden uitgevoerd. Het is een heel proces dat gebonden is aan wetten en regels. Eén van deze regels is dat de verhuurder naar het advies van een bewonerscommissie moet luisteren. (De verhuurder is echter niet verplicht om de adviezen op te volgen.)

Deze website is opgezet door de bewonerscommissie (BC) Amsteldorp. Hiermee wil de BC u op de hoogte houden van alle stappen die (moeten) worden gezet voordat Ymere de wijk kan aanpakken. Op het overzicht ziet u het proces in kaart gebracht. Daar wordt ook aangegeven in welk stadium wij ons op dit moment bevinden.

Laatste nieuws

Het is bijna zover. Ymere komt binnenkort met een plan voor de woningen in Amsteldorp.

Zoals u zelf heeft gemerkt, is er vorig jaar een technisch onderzoek en een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Aan het laatste onderzoek heeft u waarschijnlijk meegedaan. In 2018 heeft Ymere ook nog een cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren.

Deze drie onderzoeken worden de basis van het plan van Ymere voor onze woningen. Maar… Ymere heeft misschien wel een ander belang dan de bewoners. Daarom heeft de bewonerscommissie ook naar de resultaten uit de drie onderzoeken gekeken, maar dan vanuit het gezichtspunt van de bewoners.

Daaruit is een ‘zienswijze’ gekomen: een eigen visie van de bewonerscommissie op het plan van aanpak. In deze zienswijze vraagt de bewonerscommissie aan Ymere om aandacht te besteden aan de volgende punten:

Nu is ook het woonwensen-onderzoek of ‘bewonersonderzoek’ uitgevoerd. Daarbij is gevraagd naar de mening en de wensen van de huurders van Ymere in Amsteldorp. Zij hebben vragen over hun woning, hun woonomgeving en hun ideeën over de toekomst van het complex beantwoord. De naam ‘woonwensenonderzoek’ is een beetje bedrieglijk. Het gaat namelijk niet om wat u wilt voor uw eigen woning. Ymere wil voor een grootschalige aanpak van alle woningen een soort ‘overzichtsplaatje’ hebben van de meningen in de wijk.

Hieronder kunt u de hele zienswijze lezen. U kunt dan ook precies zien waar de visie van de bewonerscommissie op is gebaseerd.



Overzicht van het traject – waar staan we nu?

Het is niet mis, alle stappen die moeten worden gezet voordat er zichtbaar iets gebeurt. Er zit een hele papierwinkel met wetten en regels achter. Soms krijg je als bewoner ineens een mededeling of een nieuwsbrief. Maar het meeste gebeurt achter de schermen.

De BC vindt het belangrijk dat u als bewoner weet wat er aan de hand is. We hebben daarom een overzichtstekening gemaakt. De tekening laat zien waar we staan en waar we naar toegaan. De groene pijl geeft aan waar we nu (maart 2023) staan. U zult het zelf ook wel gemerkt hebben, er is een technisch onderzoek uitgevoerd, en een woonwensenonderzoek.

Niemand kan in de toekomst kijken, en niets is zeker. Als de uitslag van het woonwensenonderzoek bekend is, kunnen er verschillende plannen uitkomen. Twee scenario’s kennen we al:

  1. Ymere renoveert een deel van Amsteldorp en sloopt een ander deel voor nieuwbouw.
  2. Het hele Amsteldorp wordt gerenoveerd.

Maar ook andere scenario’s zijn nog denkbaar. Niets staat momenteel nog vast.

In de onderstaande tekening ziet u waar we op dit moment staan. De BC houdt de website en deze tekening up to date. Kijk dus regelmatig even hier of er (al) iets is veranderd.



FIXbrigade

De bewonerscommissie Amsteldorp werkt samen met de FIXbrigade om hun initiatieven onder de aandacht te brengen.

Wat is de FIXbrigade en wat doen ze?

FIXbrigade is een onderdeel van Jungle Amsterdam, het onafhankelijke kennis- en informatiecentrum voor duurzaamheid in Amsterdam. De FIXbrigade geeft informatie over energiebesparing. Vrijwilligers van de FIXbrigade komen bij u thuis en sporen de plekken op waar het tocht, ze kunnen uw radiatoren beter afstellen waardoor de stookkosten dalen, en meten de luchtkwaliteit in uw huis: schimmel en vocht worden hiermee opgespoord.

Wat kan de FIXbrigade praktisch voor u doen?

De vrijwilligers helpen huurders die dat zelf niet kunnen bijvoorbeeld met dichtkitten van de kieren en andere kleine isolatiemaatregelen. Daardoor gaat er minder warmte naar buiten en komt er geen kou meer binnen. 

Wie betaalt dat?

Verdient u minder dan € 2400,- bruto per maand, dan is de hulp gratis en betaalt de FIXbrigade ook mee aan de materialen.

Als u belangstelling heeft voor energie-besparende maatregelen in uw woning, dan kunt u zelf contact opnemen met de FIXbrigade. Ze zijn er ook voor u!

Folders van de FIXbrigade

Meer weten? Kijk op de website van FIXbrigade

Heb je extra vragen? kom dan naar het infopunt op de vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur of stuur een mail naar infopunt@jungle.amsterdam



De pers over Amsteldorp

Sinds Ymere heeft aangekondigd om Amsteldorp grootschalig aan te pakken, is er in de diverse media veel aandacht aan onze wijk besteed.

Hieronder staan links naar publicaties of uitzendingen over het Amsteldorp. De lijst wordt continu vernieuwd, de meest recente artikelen staan bovenaan. De artikelen worden ter kennisgeving aangeboden. De BC Amsteldorp neemt zelf geen stelling ten aanzien van de inhoud van de artikelen.



Geschiedenis van Amsteldorp

Na de Tweede Wereldoorlog werd er begonnen met de bouw van een aantal tuinsteden in Amsterdam, waarvan Tuindorp Amstelstation, de officiële naam van Amsteldorp, er een van een de drie in de Watergraafsmeer was. Het werd in 1948 opgeleverd en moest voorzien in de woningnood en de erbarmelijke omstandigheden in de stad na de oorlog. Men was arm, er was weinig te eten en leefde in kleine woninkjes.

Van Eesteren: opvattingen over woonkwaliteit

Cornelis van Eesteren

De stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren hield zich aan de vier functies waaraan een woonwijk moest voldoen: wonen, werken en ontspanning, met verkeer als verbindende functie. Woonwijken werden zodoende dichtbij de werkcentra geplaatst, zoals hier het Amstelstation. Daarbij was ook plaats voor ontspanningsgebieden. Zijn ‘licht, lucht en ruimte’-filosofie was zijn tijd ver vooruit. De nieuwe opzet werd als een compensatie gezien van de oudere stadsdelen die hun contact met de natuur verloren waren. Er kwam veel groen, niet alleen gras en bloemen, maar ook bomen en heesters. En natuurlijk een eigen tuin.

De huizen zelf zijn vooral duplex – en bejaardenwoningen. Omdat er na de oorlog nog een groot tekort was aan bouwmiddelen, is het ontwerp eenvoudig gehouden. Later konden de boven-en benedenverdieping eventueel nog samengevoegd worden. Omdat het ontwerp sober was, is geprobeerd speelsheid aan te brengen door hoogteverschillen en trapjes, met pleintjes en speelplaatsen. Dat maakt Amsteldorp uniek. Het is een ‘orde 2’ buurt, wat wil zeggen dat de wijk als cultureel erfgoed beschermd wordt door de welstandswet, en er niet zomaar gesloopt mag worden.

Het is een rustige en verkeersluwe wijk, waar een gemoedelijke sfeer heerst. Veel bewoners wonen hier al lang, soms al hun hele leven. Daaruit blijkt dat we hier heel tevreden zijn.

Amsteldorp in 2022


Over het fenomeen ‘bewonerscommissie’

Een bewonerscommissie is een schakel tussen bewoners en de verhuurder

Wanneer een verhuurder van woningen plannen heeft om in één keer een hele wijk aan te pakken, kan hij dat niet zomaar doen.

Er zijn regels voor om alles goed en netjes te laten verlopen. Een van die regels is dat er een bewonerscommissie (BC) moet komen die toeziet op naleving van de wet. Die BC is de schakel tussen alle bewoners in de wijk en de verhuurder.

De bewonerscommissie Amsteldorp is zo’n schakel. Wij zijn een handjevol vrijwilligers, ieder met een eigen mening en eigen kwaliteiten.

Maar: onze persoonlijke mening telt niet als we bezig zijn voor de BC. Net zo min als een nieuwslezer mag zeggen wat hij vindt van het nieuws dat hij voorleest, zo mogen wij niet zeggen wat Ymere moet doen of wat u moet vinden. Wij kunnen wel Ymere adviseren over wat er in de buurt leeft, en wij kunnen u op de hoogte houden van alle stappen die bij de aanpak van onze wijk worden gezet.

Dat doen wij met nieuwsbrieven en deze website. Als u hier geen antwoord op uw vragen kunt vinden, neem dan contact met ons op.

De volgende presentatie maakt duidelijk wat onze positie is ten aanzien van Ymere en ten aanzien van de bewoners:



Ymere over Amsteldorp

Website van Ymere – de berichten van Ymere over Amsteldorp

De eerste aankondigingsbrieven van Ymere in 2020:

Brief aan bewoners van de woningen die Ymere wilde slopen

Eerste brief van Ymere
Deze brief ontvingen bewoners van de woningen die Ymere wilde slopen

Brief aan bewoners van de woningen die Ymere wilde opknappen

Brief aan de bewoners van renovatiewoningen
Deze brief werd gestuurd aan de bewoners van het deel dat Ymere wilde opknappen.


Hulp gezocht!

De bewonerscommissie bestaat uit een handjevol vrijwilligers. Iedereen heeft wel iets te bieden om mee te helpen. Maar we hebben nog niet alle specialiteiten in huis. Kent u of bent u:
– een architect/bouwkundige
– een jurist
die zich belangeloos wil inzetten voor de huurders in Amsteldorp?

Stuur dan een mail naar secretariaat@bcamsteldorp.nl



Heeft u vragen?

Kom langs of doe een briefje in de bus bij Starrenboschstraat 16 huis,

stuur een mail naar secretariaat@bcamsteldorp.nl

of maak gebruik van het onderstaande formulier: